Projecten‎ > ‎Restauratie‎ > ‎

Restauratie en ondehoudsplanning Plantagekerk te Zwolle

Locatie:
Ter Pelkwijkstraat te Zwolle

Toelichting:
De Plantagekerk te Zwolle
Het gebouw is in 1874 gebouwd als een eclectisch ontwerp van architect J.W. Bosboom Sr. In 1884 vond al een eerste aanvulling plaats en werd de orgeltribune in neorenaissancestijl aangebracht, volgens een ontwerp van architect .J.H. Trooster. Het gebouw is geheel symmetrisch van ontwerp met aan de voorzijde een brede voorbouw, oorspronkelijk gesierd mer een torenspits, maar in 1894 door S.J.H. Trooster gewijzigd in een gevelbekroning welke thans nog aanwezig is. Van het oorspronkelijke interieur zijn behoudens het orgel nog aanwezig de vóór de orgelgalerij geplaatste luifelbanken met links en rechts, terzijde van de hoofdentree van de kerkzaal, houten wanden waarin paneeldeuren uitgevoerd in neo-renaissance-stijl. Verder een dubbele zeven-armige koperen verlichtingskroon, vier enkele zes-armige koperen kronen en koperen wandarmaturen. In de periode na 1980 begon het kerkgebouw in verval te raken en werd er met de gedachte gespeelt het geheel te slopen en een nieuw kerkgebouw op te richten. Aan de Zwolse architecten Nijhof en Haasjes werd de opdracht verleend een restauratieplan op te stellen voor het kerkgebouw, ekening houdend met de herziene wensen inzake het gebruik en tevens onderzoek te doen naar de mogelijkheid om binnen de funderingsmuren van het gebouw ruimten te creëren voor uiteenlopende kerkelijke doeleinden. Onder het kerkgebouw werd een kelder gemaakt van gewapend beton, steunend op betonnen funderingspalen. Aan de kelderwanden zijn consóles aangestort waarop het ruim 100 jaar oude gebouw een nieuwe fundering verkreeg en het probleem van de slechte en gedeeltelijk verrotte houten fundering werd opgeheven. Om bruikbare vertrekken in de onderstane kelder te creëren was het noodzakelijk om de nieuwe kerkzaalvloer een veertigtal centimeters hoger dan de oorspronkelijke vloer aan te leggen. Het kerkinterieur onderging de volgende wijzigingen en aanpassingen: De kansel, de thans geplaatste kansel is een exemplaar afkomstig uit de N.H. kerk te Gouderak, welke daar door restauratiewerken beschikbaar kwam. Het orgel; alleen de uitwendige beeldengroep is gerestaureerd waarbij opgemerkt moet worden dat de Davidfiguur van hout is en de bazuinblazers van gips. De oorspronkelijke banken zijn na een kleine wijziging in een andere opstelling verplaatst. De koperen kronen zijn gerenoveerd en wederom herplaatst waarbij opgemerkt, dat een tweede dubbele zeven-armige-kroon is gemaakt en naast de bestaande kroon is opgehangen waardoor een betere ruimtelijke indeling werd verkregen.


Comments